عنوان ۵۴ رشته فنی حرفه‌ای:

۱- امدادگر حوادث
۲- آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت
۳- آتش نشان صنعتی
۴- سر آتش نشان صنعتی
۵- آتش نشان
۶- سر آتش نشان
۷- پدافند غیرعامل در صنایع
۸- عملیات تهویه در ساختمان و فضا‌های بسته
۹- مسئول پیاده‌سازی مدیریت hse-ms
۱۰- مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست در امور پژوهشی و آزمایشگاهی
۱۱- متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی
۱۲- مسئول بهداشت کار
۱۳- طراح ایمنی حریق
۱۴- رفتار‌شناسی حریق
۱۵- انجام عملیات کمک‌های اولیه
۱۶- انجام کمک‌های اولیه
۱۷- ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه
۱۸- ارزیابی آبرسانی پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانی
۱۹- بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط کار
۲۰- بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار (بخش خدمات)
۲۱- بازرس ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه
۲۲- بازرس بررسی علل حریق
۲۳- مسئول امحا و دفع زباله‌های بیمارستانی
۲۴- فرماندهی سوانح و حریق
۲۵- پایشگر زیست محیطی آلاینده‌های صنعتی
۲۶- پایشگر زیست محیطی مراکز دفن زباله
۲۷- بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی)
۲۸- بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته)
۲۹- افسر HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست)
۳۰- افسر HSE در پروژه‌های نفتی
۳۱- مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی
۳۲- مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی
۳۳- ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی
۳۴- مسئول حفاظت و ایمنی
۳۵- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار بهداشت و ایمنی
۳۶- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار حمل و نقل زمینی
۳۷- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار حمل و نقل ریلی
۳۸- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار خدمات تغذیه‌ای
۳۹- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی کار با لیزر
۴۰- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار الکترونیک
۴۱- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار امور زراعی
۴۲- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار امور دام و ماکیان
۴۳- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار برق
۴۴- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار هتل
۴۵- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار مکانیک
۴۶- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار معماری
۴۷- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار مدیریت صنایع
۴۸- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار ماشین آلات کشاورزی
۴۹- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار فناوری اطلاعات
۵۰- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار فرش
۵۱- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار صنعت ساختمان
۵۲- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار صنایع نساجی
۵۳- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار صنایع غذایی
۵۴- رعایت الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار زیست فناوری