1- تعریف کارگر نوجوان چیست؟
طبق ماده ۸۰ قانون کار، کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد.
2- تعریف کارگر چیست؟
طبق ماده ۲ قانون کار، کسانی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی و به درخواست کارفرما کار می‌کنند.
3- تعریف حادثه ناشی از کار چیست؟
رویداد غیر منتظره‌ای که در هنگام کار روی دهد و جریان عادی کار را متوقف سازد.
4- تعریف بیماری‌های شغلی چیست؟
هرکاری که با فیزیولوژی بدن انسان تطابق نداشته باشد، می‌تواند تولید بیماری ناشی از کار نماید.
5- تعریف ایمنی چیست؟
میزان دوری و یا فرار از خطر
6- تعریف خطر چیست؟
هر عامل دارای انرژی که پتانسیل صدمه به فرد را داشته باشد.
۷- تعریف شبه حادثه چیست؟
رویدادی که پتانسیل آسیب به فرد را دارد ولی نبا به دلایلی رخ نمی‌دهد
۸- تعریف حادثه شدید چیست؟
حادثه‌ای که منجر به فوت، قطع عضو و یا غیبت بیش از سه روز از محل کار شود.
9- فاکتور‌های مؤثر در بروز بیماری‌های ناشی از کار را نام ببرید؟
شدت و مدت تماس
10- به چه هزینه‌هایی، هزینه مستقیم گفته می‌شود؟
هزینه‌های غرامت دستمز و هزینه‌های پزشکی
11- ماهیت عوامل زیان‌آور محیط کار چیست؟
انرژی
۱۲- طبق مقررات حد مجاز صدا برای چند ساعت کاری چند دسیبل است؟
۸ ساعت، ۸۵ دسیبل
۱۳- به ترتیب روش‌های کنترل صدا در محیط را نام ببرید؟
کاهش صدا منبع صوتی – کاهش صدا در مسیر انتشار – استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
14- انواع ارتعاش را نام ببرید؟
ارتعاش تمام بدن – ارتعاش دست و بازو
15- بیماری آب مرواردی مربوط به چه اشعه‌ای می‌باشد؟
اشعه ماورابنفش
16- مهمترین راه ورود مواد شیمیایی به بدن از چه روشی است؟
تنفس
۱۷- آلاینده‌های شیمیایی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
مواد التهاب‌آور محرک – مواد خفقان‌آور
۱۸- مواد خفقان‌آور به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
مواد خفقان‌آور ساده - مواد خفقان‌آور شیمیایی – مواد بیهوشی‌آور و مخدر
19- گرد و غبار جزء کدام دسته از عوامل زیان‌آور محیط کار است؟
عوامل زیان‌آور شیمیایی
20- انواع گرد و غبار را نام ببرید؟
گرد و غبار اولیه – گرد و غبار ثانویه
21- MSDS مخفف چیست؟
Material Safety Data Sheetبه معنای برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی
22- هر MSDS از چند قسمت تشکیل شده است؟
۹ قسمت
23- چه زمانی مناسب استفاده از برگه اطلاعات ایمنی مواد است؟
قبل از استفاده از ماده شیمیایی
24- عوامل زیان‌آور زنده در محیط کار را چه مینامند؟
عوامل زیان‌آور بیولوژیکی
۲۵- عوامل زیان‌آور بیولوژیکی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
۴ دسته که مربوط به ویروس‌ها، باکتری‌ها، قارچ‌ها و انگل‌ها می‌باشد.
۲۶- هپاتیت به چه معناست و منشأء این بیماری چیست؟
به معنای التهاب کبد است و منشأء آن ویروس‌ها هستند.
۲۷- ارگونومی به چه معناست؟
دو لغت یونانی Ergo به معنی کار و Nomos به معنی قانون است. که برگردان آن به فارسی به معنای قانون کار می باشد.
۲۸- بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاه‌ها به چه دلیلی رخ می‌دهد؟
به دلیل سقوط از ارتفاع
۲۹- در چه ارتفاعی و بالاتر از آن، کار در ارتفاع گفته می‌شود؟
۱۲۰ سانتی‌متری
۳۰- راه‌های پیشگیری از سقوط را به ترتیب نام ببرید؟
استفاده از محدود‌کننده‌ها – استفاده از کاهش دهنده صدمات – استفاده از متوقف‌کننده‌ها
۳۱- عوامل زیان‌آور محیط کار را نام ببرید؟
عوامل زیان‌آور فیزیکی- عوامل زیان‌آور شیمیایی- عوامل زیان‌آور بیولوژیکی- عوامل زیان‌آور مرتبط با ارگونومی- عوامل زیان‌آور روانی- عوامل زیان‌آور مکانیکی
۳۲- انواع برق گرفتگی را نام ببرید؟
تماس مستقیم- تماس غیر مستقیم
۳۳- اولین گام در مواجهه با فردی که دچار برق گرفتگی شده است چیست؟
قطع جریان برق
۳۴- CPR مخفف چیست؟
CardioPulmonary Resuscitation به معنای احیا قلبی ریوی است.
۳۵- اجزا تشکیل دهنده حریق را نام ببرید؟
اکسیژن- حرارت- ماده سوختنی
۳۶- عناصر حریق را نام ببرید؟
اکسیژن- حرارت- ماده سوختنی- واکنش‌های زنجیره‌ای
۳۷- روش‌های عمومی اطفا حریق را نام ببرید؟
سرد کردن- خفه کردن- سد کردن- کنترل واکنش‌های زنجیره‌ای- مواد خاموش‌کننده آتش
۳۸- محصولات حریق را نام ببرید؟
گاز‌ها و بخارات- شعله- گرما- واکنش‌های زنجیره‌ای
۳۹- مهمترین علل ایجاد حریق را نام ببرید؟
آتش‌گیری مستقیم- افزایش دما- واکنش‌های شیمیایی- اصطکاک- الکتریسیته
۴۰- مهمترین دلایل شروع حریق را نام ببرید؟
طبیعت- بی‌احتیاطی انسان- حریق‌های عمدی- حریق‌های وسایل برقی
۴۱- حریق‌هایی که از خود خاکستر به جا می‌گذارند مربوط به کدام کلاس‌بندی حریق می‌باشد؟
کلاس A
۴۲- بهترین خاموش‌کننده برای کلاس A چیست؟
آب
۴۳- بهترین خاموش‌کننده برای کلاس C چیست؟
کپسول دی اکسید کربن (CO2)
۴۴- از کدام کپسول در محیط‌های کوچک و سربسته به هیچ عنوان نباید استفاده کرد؟
CO2
۴۵- چرا از کپسول‌های CO2 در محیط‌های کوچک و سر بسته نمی‌توان استفاده کرد؟
زیرا سطح اکسیژن را به حدی می‌رساند که باعث ایجاد خفگی فرد می‌شود
۴۶- مهمترین علل ایجاد حوادث ناشی از کار را نام ببرید
اعمال نا ایمن- شرایط نا ایمن
۴۷- مهمترین علت ایجاد حوادث ناشی از کار را نام ببرید؟
اعمال نا ایمن
۴۸- پنج راهکار برای بهبود شرایط ایمنی را به ترتیب نام ببرید؟
حذف- جابجایی- کنترل‌های مهندسی- کنترل‌های مدیریتی- تجهیزات حفاظت فردی
۴۹- مؤثرترین روش برای بهبود شرایط ایمنی را نام ببرید؟
حذف
۵۰- کم تأثیرترین روش برای بهبود شرایط ایمنی را نام ببرید؟
استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
۵۱- معاینات دوره‌ای حداقل چند بار در سال انجام می‌شود؟
حداقل سالی یکبار
۵۲- هزینه معاینات دوره‌ای با کارفرما است یا کارگر؟
کارفرما
۵۳- ماده ۹۱ قانون کار را توضیح دهید؟
۵۳- ماده ۹۱ قانون کار را توضیح دهید؟ وظیفه کارفرما و یا نماینده او (پیمانکار) تهیه وسایل حفاظت فردی به مقدار کافی و در اختیار کارگر گذاشتن آن و کنترل و نظارت بر استفاده به موقع و صحیح از آن در زمان کار می‌باشد. وظیفه کارگر نیز استفاده از وسایل ایمنی و حفاظتی همراه با حفظ نگهداری و توجه به نظافت آن و رعایت موارد ایمنی و حفاظتی طبق دستورالعمل‌های ارائه شده می‌باشد.
۵۴- ماده ۹۵، تبصره ۲ قانون کار را توضیح دهید؟
چنانچه کارفرما یا مدیران برای حفاظت فنی و بهداشت کار، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن‌ها استفاده ننماید، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رای هیأت حل اختلاف نافذ خواهد بود.
۵۵- ماده ۸۵ قانون کار را توضیح دهید؟
برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (‌جهت تأمین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
۵۶- شرایط لباس کار در زمان استفاده از دستگاه‌هایی که قسمت چرخان دارند به چه صورت است؟
هیچ قسمت شل و آویزانی نباید داشته باشند.
۵۷- آیا می‌توان در زمان کار با دستگاه‌هایی که قسمت چرخان دارند از دستکش استفاده کرد؟
خیر. زیرا در این شرایط دقت کاهش پیدا می‌کند و احتمال خطا افزایش می‌ابد.
۵۸- انواع محافظ گوش را نام ببرید؟
گوشی‌های ایمنی ایرماف- گوشی‌های ایمنی ایرپلاگ
۵۹- حداکثر وزن کلاه ایمنی بدون متعلقات چقدر است؟
حداکثر ۴۰۰ گرم
۶۰- حداکثر وزن کلاه ایمنی همراه با متعلقات چقدر است؟
حداکثر ۴۳۰ گرم
۶۱- در محیط‌های کارگاهی استفاده از کدام تجهیزات اجباری می‌باشد؟
کفش و کلاه ایمنی
۶۲- جنس دستکش‌های جوشکاری چیست؟
چرمی
۶۳- جنس دستکش‌هایی که در زمان حمل بار استفاده می‌شود چیست؟
پنبه‌ای
۶۴- جنس دستکش‌هایی که در قصابی‌ها استفاده می‌شود چیست؟
فولادی
۶۵- جنس دستکش‌هایی که در محیط‌های اسیدی استفاده می‌شود چیست؟
لاستیکی که باید ساق بلند باشند
۶۶- نام دستکش‌هایی که در زمان کار با وسایل دوار کار می‌کنیم چیست؟
دستکش‌های ضد ارتعاش
۶۷- در محیط‌های کارگاهی که احتمال سقوط تجهیزات روی پای افراد وجود دارد از چه نوع کفشی باید استفاده کرد؟
کفش‌هایی که کفه و پنجه آن‌ها از جنس فولاد می‌باشند.
۶۸- در محیط‌های که احتمال انفجار و آتش سوزی وجود دارد از چه نوع کفشی باید استفاده کرد؟
کفشی که هیچ میخ یا فلزی در آن به کار نرفته باشد.
۶۹- در محیط‌های که با اسید‌ها کار می‌کنند از چه نوع کفشی باید استفاده کرد؟
کفشی که بند ندارد و تا قوزک پا را پشتیبانی می‌کند.
۷۰- در محیط‌هایی که با اشعه‌ها کار می‌کنند از چه پیش‌بندی باید استفاده کرد؟
پیش بند از جنس سرب
۷۱- در محیط‌هایی که با اسید‌ها کار می‌کنند از چه پیش‌بندی باید استفاده کرد؟
پیش بند از جنس کائوچو طبیعی
۷۲- زمانی که در محیط گرد و غبار وجود دارد از چه ماسکی باید استفاده کرد؟
ماسک‌های فیلتر دارد ضد گردو غبار
۷۳- جنس فیلتر ماسک‌های ضد گرد و غبار چیست؟
کاغذ، پنبه و الیاف مختلف
۷۴- در محیط‌های آزمایشگاهی از چه ماسکی باید استفاده کرد؟
ماسک‌های فیلتر دارد ضد گاز
۷۵- بهترین ماسک در محیط‌هایی که اکسیژن کافی وجود ندارد چیست؟
ماسک‌های هوارسان- ماسک‌های مجهز به کپسول اکسیژن
Previous slide
Next slide
نمونه سوال
0