دوره ایمنی و بهداشت کار- ویژه کارفرمایان پیمانکار

 

دوره آموزش ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار شامل ۲۰ ساعت آموزش می‌باشد که در 3 روز برگزار می گردد. این آموزش زیر نظر مدرسان مورد تایید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و زیر نظر اداره کار استان تهران  برگزار می گردد.

کلیه شرکت هایی که قصد اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار مرکز استان محل ثبت خود را دارند، موظف اند حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عاملشان، در دوره ۲۰ ساعته ایمنی عمومی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاران شرکت نمایند. لازم به ذکر می باشد، شرکت در این دوره برای افرادی که قصد اخذ گواهی نامه موقت ایمنی پیمانکاران را دارند نیز، الزامی می باشد.


محتوای این دوره ایمنی به شرح زیر می باشد:

– آشنایی بامقررات قانون کار در زمینه ایمنی و آیین نامه های عمومی حفاظت فنی و بهداشت کار

– آشنایی با حوادث و بیماری های ناشی از کار و کنترل آنها – معرفی سیستم ها و الگوهای مدیریت ایمنی و بهداشت کار – آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار و شناخت روش‌های سیستماتیک پیشگیری و کنترل آنها

– اهمیت و لزوم تهیه و استفاده از وسایل حفاظت فردی

– تشریح الزامات ایمنی پیمانکاران و بررسی مسئولیت های حقوقی و قانونی کارفرمایان در قبال کارگران

– آشنایی با اصول فرآیند مدیریت ریسک و آشنایی با حوادث موضوعی مرتبط با فعالیت


پس از اتمام دوره، آزمون آن بصورت آنلاین برگزار شده و نتایج آن در سامانه جامعه روابط کار به نشانی kardan.mcls.gov.ir اعلام می گردد.