هرم حریق چیست؟

%75  آتش سوزی‌ها قابل پیشگیری هستند!

بله کاملاً درست متوجه شدید، طبق بررسی‌های به عمل آمده ۷۵% از آتش سوزی‌ها قابل پیشگیری می‌باشند.

برطبق آمار‌های بدست آمده بخاطر به وجود آمدن آتش سوزی‌های بزرگ، خسارات مالی و بخصوص جانی که به هیچ عنوان قابل جبران نمی‌باشد، بر میلیون‌ها انسان تحمیل شده است و به همین علت است که افراد با هر سمت و جایگاهی که در جامعه دارند، باید آموزش‌های صحیح دیده تا بتوان از خسارات جانی و مالی شدید، پیشگیری کرد.

حالا که بیشتر به اهمیت بالای آموزش در بحث ایمنی، بهداشت، محیط زیست و آتش نشانی آگاه شده ایم، باید اطلاعات خود را در این خصوص افزایش داده تا باتوجه به اطلاعات دریافتی، بهتر و بیشتر نتوانبم خسارات مالی و جانی را به حداقل برسانیم.

قدم اول در این خصوص آگاهی از اجزا تشکیل دهنده آتش می‌باشد. اگر ما بدانیم که آتش از چه قسمت‌هایی تشکیل می‌شود می‌توانیم از ترکیب آن‌ها جلوگیری کرده و یا زمانی که حریق شکل گرفت، با حذف هر کدام از آن عناصر، حریق را سریع‌تر کنترل و مدیریت و اطفاء کنیم.

 

حریق از ترکیب سه عنصر به وجود می‌آید:

– اکسیژن: در هوایی که ما استنشاق می‌کنیم ۷۸% نیتروژن، ۲۱% اکسیژن و ۱% گاز‌های دیگر وجود دارد و اکسیژن مورد نیاز برای ایجاد حریق، اکسیژن ۱۶% به بالا می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت در بیشتر اماکن، اکسیژن مورد نیاز برای ایجاد حریق فراهم می‌باشد.
– حرارت: حرارت هم از اجزای تشکیل دهنده حریق است و هم از تولیدات آن می‌باشد.
– ماده سوختنی: هرآنچه با اکسیژن قابلیت ترکیب شدن را داشته باشد، ماده سوختنی می نامند که به هر سه حالت جامد، مایع و یا گاز می‌تواند در شروع حریق مورد استفاده قرار گیرد.

 

هرم حریق چیست؟

هرم حریق عبارتی است که همه از شنیدن آن تعجب می‌کنند!

 چرا که انجام عملیات مربوط به اطفاء حریق وابسته به مثلث حریق بوده است (ترکیبی از اکسیژن، حرارت و ماده سوختنی که در بالا به توضیح آن پرداخته‌ایم) اما امروزه با پیشرفت‌های علمی، پژوهشگران به یک عامل دیگر از عوامل شروع حریق به نام واکنش‌های زنجیره‌ای تا دیروز ناشناخته باقی مانده بود پی برده اند.

واکنش‌های زنجیره‌ای: ضلع اضافه شده به مثلث حریق می‌باشد. به روندی می‌گویند که حالت ماده در زمان سوختن تغییر کرده و همین امر باعث قدرت و سرعت حریق می‌شود.

حال که با اضلاع حریق آشنا شده ایم خواهیم توانست بهتر حریق را درک کرده و برای اطفاء حریق، تصمیمات بهتری را در نظر بگیریم. زمانی که ما هرکدام از این چهار ضلع را از حریق جدا کنیم، می‌توانیم حریق را تحت کنترل خود درآورده و سریع تر اطفاء را به اتمام برسانیم.


در ذیل روش‌های عمومی اطفاء حریق را با هم مرور و بررسی خواهیم کرد:

۱- روش سرد کردن: در این روش ضلع حرارت از حریق جدا می‌شود.
۲- روش سد کردن: در این روش ضلع ماده سوختنی از حریق جدا می‌شود.
۳- روش خفه کردن: در این روش ضلع اکسیژن از حریق جدا می‌شود.
۴- روش کنترل واکنش‌های زنجیره‌ای: در این روش ضلع واکنش‌های زنجیره‌ای از حریق جدا می‌شود.

بنابراین اگر یکی از عناصر مذکور وجود نداشته باشد، قدرت گسترش آتش کاهش می‌یابد و حریق قادر به رخ دادن نمی‌باشد.

برخورداری از آموزش‌های مناسب و اجرای صحیح اقدامات ایمنی و پیشگیرانه، می‌تواند خطرات حریق را کاهش داده و جلوی وقوع مشکلات بزرگ‌تری را بگیرد. بنابراین، رعایت اصول سلامت، ایمنی و محیط زیست از اهمیت بسیاری برخوردار است تا خسارات حریق را به حداقل رسانده و امنیت و سلامت افراد و دارایی‌های مادی و معنوی را تأمین کند.

دیدگاهتان را بنویسید