بلاگ

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﻟﻴﻔﺘﺮاک

به منظور تأمین و ارتقاء سطح ایمنی و حفاظت نیروی کار و همچنین صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور و ایمن‌سازی محیط کارگاه‌ها و پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی مقررات این آئین نامه به استناد ماده ٨۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است.

آیین‌نامه مشتمل بر ۴ فصل و ۶۴ ماده به استناد مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1387/۸/29 توسط شورایعالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ ۱۳87/۱۱/۱۳ به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی رسیده است.

دانلود فایل
دانلود فایل

پسورد فایل :

محل نمایش فرم گزارش مشکل دانلود شما.

دیدگاهتان را بنویسید