بلاگ

آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاهها

هدف از بازنگری آیین‌نامه مقررات حفاظتی ساختمان كارگاه‌ها مصوب 1340/۸/24 شورای عالی حفاظت فنی، به روزرسانی و تطبیق مواد آن با شرایط روز صنایع، پیشرفت تكنولوژی و ایمن‌سازی محیط كارگاه‌ها و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی و پیشگیری از حوادث می‌باشد.

رعایت مقررات این آیین‌نامه در كلیه كارگاه‌های موضوع ماده ۸۵ قانون كار الزامی است.

همچنین به استناد ماده ۸۷ قانون كار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹، اشخاص حقیقی یا حقوقی كه بخواهند كارگاه جدیدی احداث نمایند و یا كارگاه‌های موجود را توسعه دهند مكلفند بدواً، برنامه كار و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های موردنظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت كار، برای اظهارنظر و تأیید به وزارت كار و امور اجتماعی ارسال دارند.

وزارت كار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یك ماه اعلام نماید. بهره‌برداری از كارگاه‌های مذكور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

دانلود فایل
دانلود فایل

پسورد فایل :

محل نمایش فرم گزارش مشکل دانلود شما.

دیدگاهتان را بنویسید