بلاگ

آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی

هدف از تدوین این آئین نامه پیشگیری از حوادث منجربه صدمات وخسارات جانی مالی در عملیات ساختمانی و تامین ایمنی و بهداشت محیط کار وحفاظت نیروی انسانی شاغل در کارگاههای ساختمانی است .

مقررات این آیین نامه باستناد ماده 85 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین و در مورد کلیه کارگاههای ساختمانی لازم‌الاجرا است و کمک می کند که ایمنی و بهداشت محیط کار بیشتر از قبل رعایت شوند.

دانلود فایل
دانلود فایل

پسورد فایل :

محل نمایش فرم گزارش مشکل دانلود شما.

دیدگاهتان را بنویسید